Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 46 common:people_all_forms
Новини

Світові виробники зброї не встигають за попитом, – SIPRI
Mon, 04 Dec 2023 09:59:10
Розблокування польського кордону: на одному з пунктів почали пропускати вантажівки
Mon, 04 Dec 2023 09:03:30
У Повітряних силах зробили нову заяву про запаси ракет РФ: їх менше
Mon, 04 Dec 2023 08:59:14
Суд у США виніс рішення на користь російського олігарха щодо блокування сайтів українських ЗМІ
Mon, 04 Dec 2023 08:55:28
Навала гризунів на фронті: солдати “мобілізують” котів, – Bild
Mon, 04 Dec 2023 08:35:27

Академічна доброчесність

Date: 5 лютого 2018 о 11:48, Refreshed 15 березня 2021 о 10:32

НОВОДЕРКУЛЬСЬКИЙ ЗЗСО ІМЕНІ А.В. ПАСТУХОВА

Положення про академічну доброчесність

Затверджено рішенням педради № 10 від 29.05.2020

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Положення про дотримання академічної доброчесності (далі - Положення) у НОВОДЕРКУЛЬСЬКОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ А.В.ПАСТУХОВА (далі - заклад) встановлює моральні принципи і загальні етичні норми у відносинах між учасниками освітнього процесу під час виконання ними своїх обов’язків, які випливають з вимог чинного законодавства України,  Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших чинних у закладі локальних нормативних актів, на підставі яких розроблено Положення.
  2. Це Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про запобігання корупції», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.
  3. Метою даного Положення є дотримання високих професійних стандартів в освітній сфері, забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення довіри до результатів навчання, а також зростання авторитету  школи.
  4. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків чи осіб, які їх заміняють) та співробітників школи.

 1. ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

  1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.
  2. Відповідно до ст.42 п.4 Закону України «Про освіту» порушеннями академічної доброчесності» вважається:

Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових.

Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.

Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.

Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети, тощо), крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, а також повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, самостійної, індивідуальної, тощо).

Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.

Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального чи нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

  1. Академічна доброчесність впроваджується через систему принципів: законності, професіоналізму, соціальної справедливості чесності, взаємоповаги, ввічливості, дотримання авторського права, достовірності результатів педагогічної, дослідницької діяльності здобувачів загальної середньої освіти,  відповідальності, партнерства та взаємодопомоги прозорості, толерантності.
  2. Дія цього Положення поширюється та є обов’язковою до виконання для всіх учасників освітнього процесу в закладі. Усі особи, на яких поширюється це Положення, повинні бути ознайомлені з його змістом.
  3. Положення публікується на офіційному веб-сайті закладу. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор школи або особа за його дорученням.

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1 Усіма учасниками освітнього процесу закладу шляхом: дотримання норм Конституції України та норм чинного законодавства України в сфері освіти та загальної середньої освіти;  дотримання Статуту школи та Правил внутрішнього розпорядку; уникнення провокування дій, пов’язаних з корупційними правопорушеннями; сприяння становленню та розвитку партнерських відносин між учасниками освітнього процесу,  формуванню та поширенню позитивного іміджу закладу; дотримання трудової дисципліни.

3.2. Педагогічними працівниками шляхом:  надання якісних освітніх послуг, відповідно до Держстандарту загальної середньої освіти з використанням інноваційних технологій у галузі освіти; об’єктивного й неупередженого оцінювання результатів навчання;  дотримання етичних норм  та корпоративної етики  на засадах партнерства, взаємоповаги;  надання правдивої інформації про методики і результати власної навчальної (творчої, наукової) діяльності;  контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; активної участі в роботі педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті рішення; незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій; дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт, тощо; інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

3.3. Здобувачами загальної середньої освіти шляхом: поваги честі і гідності інших осіб;  самостійного виконання навчальних завдань; використання у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірених і достовірних джерел інформації та грамотного посилання на них; особисту присутність на всіх уроках, окрім випадків, викликаних поважними причинами; не припустимості пропонування хабаря  або використання будь якого впливу за отримання будь-яких переваг у навчальній діяльності.

3.4. Батьками здобувачів загальної середньої освіти або особами, які їх заміняють,  шляхом: сприяння виконанню дитиною освітньої програми та досягнення дитиною передбачених нею результатів навчання, самостійного виконання нею навчальних завдань; виховання усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, Статуту школи, правил внутрішнього розпорядку; виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод однокласників, учнів інших класів, вчителів та інших людей.  

3.5. Неприйнятним для всіх учасників шкільної спільноти є:  участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій діяльності учасників освітнього процесу закладу; перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями, контрактами.

4. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1 Ознайомлення всіх учасників освітнього процесу із цим Положенням.

4.2. Положення доводиться до батьківської громади на загальношкільних батьківських зборах, а також оприлюднюється на сайті закладу.

4.3. Заступник директора школи, який відповідає за методичну роботу: забезпечує навчання  педагогічних працівників щодо оформлення ними методичних розробок з метою попередження порушень академічної доброчесності; використовує у своїй діяльності та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на анти-плагіат.

4.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування, тощо).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

5.1 Педагогічними працівниками закладу: 

 Факти систематичного необ’єктивного оцінювання результатів навчання враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання;

Представлення у методичних розробках, публікаціях чужих ідей без посилань, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

Примус учнів до додаткових навчальних занять або  надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального чи нематеріального характеру залежно від розміру, об’єму є підставою для притягнення педагогічного працівника до відповідальності судом першої інстанції.

5.2 Здобувачами освіти:

     - повторне проходження оцінювання(контрольна робота, іспит, залік тощо);

     - при моніторингу якості знань не зараховуються результати, при участі у І етапі (шкільному) Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах – робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учень не допускається до участі  в інших олімпіадах, конкурсах.

6. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

6.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія) – це незалежний орган, що діє у школі з метою забезпечення моніторингу дотримання членами шкільної спільноти морально-етичних та правових норм цього Положення.

6.2. До складу Комісії входять представники Ради школи, учнівського самоврядування та педагогічного колективу.

Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються з числа осіб, що входять до неї.

Голова веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо.

За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.

Секретар Комісії здійснює повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

6.3. Комісія має такі повноваження:

Виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.

Проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.

Готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації  щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність школи.

Отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.

Залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою.

Доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директора школи для подальшого реагування.

6.4. Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, присутніх на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її складу.

6.5. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

6.6. За результатами засідання Комісії складається протокол. Який підписує голова (в разі його відсутності - заступник) та секретар.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки. Школа забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

7.2. Положення про академічну доброчесність затверджується педагогічною радою школи та вводиться в дію наказом директора.

7.3. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи та вводяться в дію наказом директора школи.

Comments:
Only authorized users can leave comments.